Programul de guvernare PNL

politici-publice

Pogramul de guvernare PNL

Provocarea politică pe care ne-o asumăm este buna guvernare.
GUVERNAREA INTELIGENTĂ, GUVERNAREA EFICIENTĂ
Programul de guvernare al Partidului Național Liberal are ca obiectiv punerea în operă a
principiilor și obiectivelor platformei „România lucrului bine făcut“, votată de cetățenii români odată
cu alegerea Președintelui Klaus Iohannis cu o majoritate covârșitoare la alegerile prezidențiale din
16 noiembrie 2014.

POLITICĂ PUBLICĂ SECTORIALĂ- SPORT

În viziunea PNL despre modernizarea statului este inclusă şi relansarea mișcării sportive sub toate formele sale și la toate vârstele. Avem în vedere reclădirea și relansarea unui sistem naţional de educaţie fizică și sport care cuprinde educaţia fizică, sportul școlar și universitar, sportul de masă, sportul de performanţă, sportul pentru personae cu handicap și exerciţiile fizice practicate cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic.
Mișcarea sportivă din România este un fenomen de tradiţie. Caracteristicile acesteia s-au conturat în timp, ca urmare a succesiunii realităţilor sociale: diversitate, capacitate de adaptare, inventivitate, originalitate și oportunism, dar și o anumită rigoare dezvoltată în timp din necesitate. Ea are ca finalitate atât sănătatea fizică și psihică, cât și creșterea calităţii vieţii.

POLITICĂ PUBLICĂ SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI -ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL

UnuƖ din oƅiectiveƖe prioritare aƖe sistemuƖui educaţionaƖ este formarea competenţeƖor şi aptitudiniƖor necesare pentru sociaƖizare şi „formarea aƅiƖitǎţiƖor de integrare pe piaţa forţei de muncǎ şi reaƖizarea carierei profesionaƖe”. Ȋn ƅaza acestui oƅiectiv, sistemuƖ educaţionaƖ ȋşi reaƖizeazǎ misiunea de formare a forţei de muncǎ pentru economia naţionaƖǎ. Ȋn uƖtimii ani tot mai muƖt se constatǎ Ɩegǎtura sƖaƅǎ dintre sistemuƖ de formare profesionaƖǎ şi Ɩumea muncii.

POLITICĂ PUBLICĂ SECTORIALĂ-VOLUNTARIATUL ȘI CETĂȚENIA ACTIVĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR

Voluntariatul este un aspect social relevant pentru politicile publice la toate nivelurile (european, naţional, regional, local) şi pentru cooperarea internaţională şi ajutorul umanitar. Voluntariatul nu trebuie văzut ca un înlocuitor al muncii plătite sau ca o alternativă mai ieftină a acesteia, şi nici ca un substitut al responsabilităţii statului de a asigura drepturile economice, sociale şi culturale ale cetăţenilor săi.

POLITICĂ PUBLICĂ SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI –MUNCĂ ȘI ANTREPRENORIAT

În prezent, numărul tinerilor români fără venituri proprii este alarmant și este într-o creștere susținută. Dincolo de statistica privind somajul în randul tinerilor care nu depașește cu mult media europeană și care ia în calcul doar tinerii cu vârste cuprinse între 18-24 ani, numeroși tineri din România cu vârste cuprinse între 18-35 ani nu mai sunt/nu au fost niciodată în evidențele autorităților responsabile de gestionarea muncii, nu urmează nicio formă de invățământ sau formare profesională și nu au capacitatea financiară de a se intreține singuri.