Campanie de informare cu privire la o inițiativă legislativă. Cartierul Borhanci, Cluj-Napoca.

Joi, 20 iunie 2019, am informat locuitorii străzilor Constantin Brâncuși și Borhanciului despre inițiativa mea legislativă care poate debloca situația proiectului de modernizare și supralărgire a celor două străzi.

Orice comunitate urbană modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare, într-un cadru coerent şi cu o coordonare la nivel strategic.

Pentru municipiul Cluj-Napoca a fost creionată o viziune de dezvoltare a municipiului pornind de la următoarele elemente: importanţa regională a municipiului, afirmarea oraşului ca centru de inovaţie şi oportunităţi, importanţa contrucţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut pentru locuitori şi pentru vizitatori (creşterea calităţii vieţii), afirmarea Clujului ca şi comunitate universitară şi financiar-economică, importanţa crescută ce trebuie acordată turismului, necesitatea structurării unei administraţii locale eficiente, eficace, transparente şi responsive la nevoile comunităţii, importanţa activismului la nivelul cetătenilor, ca factor de stimulare a dezvoltării comunitare şi, în fine, dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi implicare în viaţa comunităţii.  

Viziunea propusă pentru municipiu este: Cluj-Napoca va fi un centru regional al inovaţiei şi oportunităţilor, o destinaţie turistică atractivă, un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să studiezi; un oraş cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cu cetăţeni activi şi o comunitate de afaceri dinamică şi implicată.

Printre principalele direcții strategice planificate se numără dezvoltarea urbană și infrastructura rutieră.

În termeni de dezvoltare urbană, municipiul este străbătut de peste 700 km de străzi, din care mai bine de jumătate beneficiază deja de echipare cu facilităţi moderne (structură stradală, echipamente pentru servicii publice). Transportul în comun se realizează prin intermediul mai multor linii de autobuz, troleibuz şi tramvai și servicii de taximetrie. Sunt realizate centuri ocolitoare a oraşului, cu rolul de a decongestiona traficul din zona centrală, fiind de asemenea demarat şi un amplu proces de modernizare şi amenajare a străzilor din oraş. Acest demers era absolut necesar deoarece infrastructura stradală şi pietonală, concepută pentru un oraş de 120.000 de locuitori, este uzată fizic şi moral.

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport pentru circulația persoanelor şi mărfurilor, a echilibrului între diferite modalităţi de transport, racordarea municipiului Cluj-Napoca la căi majore de transport, creșterea mobilității și a siguranței în traficul din ce în ce mai intens, se numără printre prioritățile municipalității, în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru perioada 2016-2030, cu următoarele obiective strategice;

  1. Accesibilitatea – Punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a unor opțiuni de transport care să le permită să aleagă cele mai  adecvate mijloace de a călători spre destinații și servicii-cheie;
  2. Siguranța și securitatea – Creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru comunitate în general;
  3. Mediul – Reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic;
  4. Calitatea mediului urban – Contribuția la creșterea atractivității și a calității mediului urban și a proiectării urbane în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu.

Astfel, în municipiul Cluj-Napoca, urmează a se derula investiții având ca obiect străzile Constantin Brâncuși și Borhanciului, în vederea modernizării amprizei acestora  din punct de vedere al reglementărilor urbanistice. În acest scop este necesară transmiterea unor imobile-terenuri, adiacente străzilor menționate mai sus, din domeniul public al Statului român și administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în proprietatea publică al municipiului Cluj-Napoca.

Imobilele care fac obiectul solicitării de trecere în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca sunt identificate după cum urmează:

         - imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 40 mp., cu nr. cadastral 329307, înscris în CF nr. 329307 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Stațiunea de cercetare horticolă Cluj-Napoca;

         - imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 7540 mp., cu nr. cadastral 329309, înscris în CF nr. 329309 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Stațiunea de cercetare horticolă Cluj-Napoca;

         - imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 1308 mp., cu nr. cadastral 329259, înscris în CF nr. 329259 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Stațiunea de cercetare horticolă Cluj-Napoca.

Trecerea terenurilor în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, se solicită în scopul supralărgirii și modernizării străzilor menționate mai sus, în vederea asigurării unui trafic fluent în zonă.                  

Voi continua colaborarea cu domnul primar Emil Boc și cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca pentru a susține și alte proiecte ce pot îmbunătăți calitatea vieții clujenilor.

Click aici pentru a afla detalii despre stadiul inițiativei legislative. 

#DeputatDeCluj PNL Cluj

20.06.2019